• Wineta
A A A

Zebrania Zarządu

Najbliższe spotkanie: ...

Cel spotkania: Omówienie spraw bieżących.

Miejsce spotkania: Klub Wędkarza, ul . Opatowska 4, Sandomierz

Godzina spotkania: 18:00

Uczestnicy: Zarząd Klubu, Członkowie


Zebrania Zarządu Koła nr 1 PZW Sandomierz odbywają się regularnie, w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 1800. Jeśli spotkanie nie może się odbyć, bądź jego termin zostanie przesunięty, zainteresowani zostaną o fakcie powiadomieni.